İşe İade Davası Şartları

İşe İade Davası Şartları

Haksız nedenle iş sözleşmesi sonlandırılan ve işten atılan kişiler, bu mağduriyetlerini gidermek adına İşe İade Davası açabilmektedirler. İşe iade İş Kanunu’nun işçiye sağladığı iş güvencesi kapsamındadır ve işverenin işten çıkarma nedenleri İş kanunu içerisinde sınırlandırılmaktadır. Kanunda işverenin hangi hallerde iş…