İşe İade Davası Avukatı

İşe İade Davası Avukatı

Haksız nedenle işten atılan ya da bir neden gösterilmeksizin işine son verilen bireyler, işe iade davası açmak istemeleri durumunda hukuki haklarını ve işe iade davası sürecini doğru bilmelidirler. İşe iade davası açabilmek için İş Kanunu belirli şartların yerine getirilmiş olmasını…