Haksız nedenle işten çıkarılan bir işçinin, iş güvencesi kapsamında bu yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına işe iade davası açması gerekir. İşe iade davasının nasıl açıldığı, işe iade davası için gereken belgelerin ne olduğu, işe iade davasının şartları gibi konulara sitemiz içerisinde daha önce değinmiştik. Geçmiş yazılarmızda işe iade süreci hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Bu yazımızda İşe İade Davası Açma Süresi ve işe iade davalarında hak düşürücü süre konularında bilgi vereceğiz.

İşe İade Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

İşe iade davası açarak, haksız yere işten atılma durumunun telafi edilmesini isteyen kişilerin yerine getirmeleri gereken işe iade davası şartlarına daha önce değinmiştik. Bu şartların ne olduğunu “işe iade davası şartları” adlı yazımızda bulabilirsiniz. İşe İade Davası Açma Süresi, bu şartlardan birisini oluşturmaktadır ve işten atılan bireyler tarafından sıklıkla merak edilen konulardan birisi de işe iade davasının ne kadar süre içerisinde açılacağıdır.

İşe iadesini talep eden işçi, iş sözleşmesinin haksız nedenle feshedilmesi ya da bir neden gösterilmeden iş sözleşmesinin sonlandırılmasını takiben bu işten atıldığına dair kendisine yapılan tebliğden sonra 1 ay içerisinde işe iade davası açmak durumundadır. İş Kanunu’nun 20. maddesi İşe İade Davası Açma Süresi ve hak düşürücü sürelere hükmetmiştir. Buna göre iş akdi sebep gösterilmeden ya da geçerli bir sebep olmadan feshedilen işçi, fesih tarihinden itibaren bir ay içerisinde işe iade davası açmalıdır.

İşten atıldıktan sonra iş akdinin feshedildiği kendisine tebliğ edilen işçilerin 1 ay içerisinde işe iade davası açmamaları durumu, işe iade davası için hak düşürücü nedenlerden birisi olup İşe İade Davası Açma Süresi aşılmış olmaktadır. İş Kanunu haksız nedenle iş sözleşmesi sonlandırılan kişiler için bir ay içerisinde işe iade davası açabilmeleri hakkını tanımaktadır.

İşe İade Davası Açabilmek İçin Hak Düşürücü Süre

İş Kanunu 20. maddesi uyarınca iş sözleşmesi fesih tarihinden itibaren, haksız nedenle ya da sebep gösterilmeksizin işten atılan işçi, işe iade davası şartlarını yerine getirmesi durumunda dava 1 ay içerisinde dava açabilmektedir. İşe iade davalarında hak düşürücü sürenin aşılması yani, işten atılmanın tebliğini üzerinden 1 aydan daha uzun bir süre geçmesi durumunda ise, iş akdi feshedilen kişi işe aide davası açamamaktadır.

İşe İade Davası Açma Süresi Ne Zaman Başlar?

İşe iade davası açmak için İş Kanunun belirlediği 1 aylık süre, işten atıldıktan sonra değil, işten atıldığı işçiye tebliğ edildikten sonra başlamaktadır. Geçerli bir sebep gösterilmeden ya da hiç bir şekilde sebep gösterilmeden işten çıkartılan kişi, işten çıkartıldığı kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte işe iade davası açmak için 1 ay içerisinde başvuru yapmalıdır.

İşe İade Davasını Ne Kadar Sürede Açmam Gerekir?

Haksız nedenle ya da neden bildirilmeksizin iş sözleşmesi feshedilmiş bireyler, işe iade davası açabilmek için, iş akdinin feshedildiğine dair kendisine yapılan bildirimden itibaren işe iade davasını açmalıdırlar. İş sözleşmesinin feshi bildiriminden itibaren 1 ay içerisinde işe iade davası açılmaması durumunda, işe iade hakkı düşmektedir. İşe iade davası zor bir süreçtir ve iş akdinin haksız nedenle feshedildiği doğru bir savunma gerektirir. Bu nedenle işe iade davası açmadan önce mutlaka uzman bir işe iade avukatı tarafından hukuki destek almanızda yarar vardır.

İşe İade Davası Açma Süresi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir