İşçinin açmış olduğu işe iade davası sonucunda ; işverenin fesih işleminin geçersizliği ile işe iadeye karar verilmesi durumunda, işçinin yeniden işe alınmaması durumu için belirlenen bir tazminat türüne iş güvencesi tazminatı da denir.

İşe İade Davası Sonrası İşe Başlatılmazsa Ne Olur?

İşe iade davası açıp da kazanan kişi on gün içerisinde işverene işe iade talebinde bulunduğunda işveren, bir ay içerisinde işçiyi tekrar işe başlatmakla yükümlüdür. Bir aylık süre içerisinde işverenin haksız nedenle iş akdini feshettiği işçiyi tekrar işe almaması durumunda ise, iş akdinin işverence feshedildiği kabul edilir ve İşe başlatmama tazminatı işveren tarafından ödenir.

İş Başlatmama Tazminatı Nedir?

-Mahkeme, fesihin geçersizliğine olduğuna karar vermişse , işçi bir aylık süre zarfında işe başlatılmalıdır. İşçinin iade kararı ile başvurması halinde ,işveren 1 ay içinde işe başlatmazsa en az dört en çok sekiz aylık ücret tutarında iş güvencesi tazminatı ödemek zorundadır. İş güvencesi tazminatı veya diğer adıyla İşe başlatmama tazminatı bu şekilde karşımıza çıkar.

İşe İade Davası Sonrası Boşta Geçen Süreler

Haksız nedenle iş sözleşmesi feshedilen birey, açacağı işe iade davası sonrası işe başlatılmaması durumunda, boşta kaldığı sürenin 4 aya kadar olan kısmını boşta geçen süre tazminatı olarak alabilmektedir. İşe iade davası sonrası boşta geçen süreler en fazla 4 aya kadar işçiye geri ödenir. Boşta geçen 4 aylık sürenin işçiye ödenmesi noktasında, işçinin yol yardımı, gıda yardımı, servis, ikramiye ve yakacak yardımı gibi çalışırken aldığı ücretler de bu dört aylık ücrete eklenmektedir.

İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Haksız nedenle iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen kişinin açtığı işe iade davası sonrasında işe tekrar başlatılmaması durumunda 4 ay ile 8 ay arasındaki brüt ücreti kadar olmaktadır.

İşe Başlatmama Tazminatı için Dava Açmak Gerekir Mi?

-İş akti feshedilen işçi ,fesih bildiriminin kendisine tebliğinden başlamak kaydıyla bir ay içinde içinde iş mahkemesine dava açma hakkına sahiptir. Dava gerekçesi olarak ; kendisine yapılan fesih bildiriminde gerekçe gösterilmemesi yahut gösterilen gerekçenin haklı olmadığı hususları kullanarak işe iade davası açması gerekir.

-İşe başlatmama tazminatı şartları;

*İşçinin, belirsiz süreli iş akdi ile çalışıyor olmalıdır.

*İşçinin en az altı aylık kıdem süresi olmalıdır.

*İşçi , işveren vekili olmamalıdır.

*İşyerinde minimum otuz işçinin çalışmalıdır.

-İşe iade kararının tebliğinden itibaren işverene başvurma süresi 10 gündür.

-Tazminatta uygulanacak faiz , işe başlatılmama tarihten başlamak kaydıyla yürütülür.

-İşe güvencesi tazminatı hesabında , fesih tarihindeki çıplak ücret esas alınır.

-İş güvencesi tazminatı on yıllık zamanaşımına tabiidir. İşe iade dava dilekçesinde ,işsiz kalınan süre için de ücret talep edilmelidir.

İşe Başlatmama Tazminatı – İş Güvencesi Tazminatı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir