İşverenin bir çalışanı işten çıkarabilmesi için İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca iş akdinin haklı bir nedenle feshedilmesi gerekir. İş kanunu 30 ve üzeri çalışanın yer aldığı bir iş yerinde en az altı aylık bir kıdeme sahip ve belirsiz süreli iş sözleşmesine sahip bireyin işten çıkarılması için haklı nedenle iş akdinin feshedilmesi gerektiğine hükmeder. Kanunda hangi durumların haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedilebileceği ifade edilmektedir. Buna göre haksız nedenle işten çıkarılma durumunda bireyler, işe iade davası açabilmektedirler.

Haksız Yere İşten Çıkarılma

Haksız nedenle işten çıkarılma gibi bir durum karşısında işçinin korunmasına yönelik bu uygulamaya göre bireyler, ortada haklı bir neden yokken işten çıkarılması durumunda işe iade talep edebilmektedir. İşe iade talebiyle açılacak olan davalarda bireylerin işe iade şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Hangi durumlarda işe iade davasının açılabileceği ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için “işe iade davası şartları” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Haksız Nedenle İşten Çıkarılma Durumunda Yapılması Gerekenler

İşten çıkarılma maddi ve manevi anlamda bireyleri mağdur eden bir uygulama olabilmektedir. Bu gibi bir süreçte işten çıkarılan kişi belirsizlik içerisinde olabileceği gibi kaygı, geçim sıkıntısı, sosyal ve iş çevresinden soyutlanma, kendisini değersiz hissetme gibi durumlar içerisinde olabilmektedir. Böyle bir durum ile karşılaşılmaması adına haksız nedenle işten çıkarılma karşısından bireyler işe iade davası açabilmektedirler.

Öncelikle belirtmekte fayda var, işe iade davası açmak için 1 aylık süreniz bulunmaktadır. Haksız nedenle işten çıkarılma gibi bir durumda işten atılan kişi iş akdinin feshedildiği kendisine bildirildikten sonra 1 ay içerisinde işe iade davası açabilir. İşe iade davası açılabilmesi için işe iade davası şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Burada bireyler, işe iade davası şartlarını yerine getirmeleri durumunda sıkı bir savunma yaparak tekrar işe alınabilmekle birlikte, işe alınmadığı takdirde, işe almama tazminat almaya da hak kazanacaklardır. Haksız nedenle işten çıkarılma karşısında açılacak işe iade davalarında bireyler mutlaka uzman bir işe iade davası avukatı ile süreci yürütmelidirler. Dava sürecinin doğru yürütülememesi, işten çıkarılma nedeniyle yaşanılan hak kayıplarının telefi edilememesi anlamı taşırken diğer yandan bu hak kayıplarının devam etmenine neden olacaktır.

Haksız Şekilde İşten Atıldım Ne Yapmalıyım?

İşten çıkarılma konusunda işverenin haklı bir gerekçe olmaksızın çıkarma yapması, kanuna göre yasal değildir. Bu işlemin geri döndürülmesi ancak açılacak olan işe iade davası ile mümkündür. İşten atılan bireyin en az altı ay kıdeme sahip olması, kanunda yer alan haklı işten çıkarma nedenlerinin bulunmaması, iş yerinde veya işverenin sahibi olduğu aynı iş kolundaki diğer işyerlerinde toplam 30 ve daha fazla çalışanın bulunduğu durumlarda işten atılan birey işe iade davası açmalıdır.

Haksız Nedenle İşten Çıkarılma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir