İşe Dönüş Davası

İşe Dönüş Davası

İşe dönüş davası, halk arasında sıklıkla kullanılan bir tabir olup, hukuki olarak karşılığı işe iade davası olmaktadır. Haksız nedenle iş sözleşmesi feshedilen kişilerin iş güvencesi kapsamında tekrar işe dönmelerinin yolunu açan işe iade davası İş Kanunu uyarınca tanınan haklardan birisidir.…

İşe İade Davası Avukatı

İşe İade Davası Avukatı

Haksız nedenle işten atılan ya da bir neden gösterilmeksizin işine son verilen bireyler, işe iade davası açmak istemeleri durumunda hukuki haklarını ve işe iade davası sürecini doğru bilmelidirler. İşe iade davası açabilmek için İş Kanunu belirli şartların yerine getirilmiş olmasını…

İşe İade Davası Açma Süresi

İşe İade Davası Açma Süresi

Haksız nedenle işten çıkarılan bir işçinin, iş güvencesi kapsamında bu yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına işe iade davası açması gerekir. İşe iade davasının nasıl açıldığı, işe iade davası için gereken belgelerin ne olduğu, işe iade davasının şartları gibi konulara sitemiz içerisinde…

İşe İade Davası Şartları

İşe İade Davası Şartları

Haksız nedenle iş sözleşmesi sonlandırılan ve işten atılan kişiler, bu mağduriyetlerini gidermek adına İşe İade Davası açabilmektedirler. İşe iade İş Kanunu’nun işçiye sağladığı iş güvencesi kapsamındadır ve işverenin işten çıkarma nedenleri İş kanunu içerisinde sınırlandırılmaktadır. Kanunda işverenin hangi hallerde iş…